5 juin 2023

Noëlle FIGARELLA, spurtellaghja

Noëlle Figarella, ou « Maman panier » pour les intimes, est l’une des dernières vannières de Corse. De Cargèse à Silvareccio où elle a finalement installé son atelier, ce ne sont pas moins que 30 années de travail qui s’alignent derrière elle ; 30 années de savoir-faire, de passion, de rencontres et d’échanges.

Autodidatta è passiunata, Noëlle Figarella hè una figura emblematica di Corsica. Un persunaghju incunturnebule quant’è una fonte di cuniscenze. Cum’è tanti pari soi, hè stata chjappa da a so passione chì l’hà resu gustu à a vita quandu st’ultima li si paria bella dissapita.