5 juin 2023

E sintinelle

Les tours littorales sont-elles Génoises ou Corses ? S’il est d’usage de les nommer tours Génoises on peut s’interroger sur qui les a demandées, financées, construites, et conçues ?

E torre cusì dette Genuvese sò custruite da Corsi per difendesi di l’abbotti barbareschi, sò pagate da e cummunità cù a crescita di l’impositi per ogni dumanda. L’ingenieri sò i più illustri di issi tempi, mandati da l’imperatore Carlu Quintu è da u rè di Spagna Filippu secondu. Allora ci hè da dumandassi, sò torre Genuvese o torre Corse ?