25 juin 2024

Supermarcati Mai Più

Fà i compri à u supermarcatu, hè cum’è un episodu di Game of thrones, ùn sapeti mai cumu s’hà da passà. Una volta francatu u purtonu, intriti ind’un universu parallelu, universu senza sensu cumunu, universu di scimità.

Prima tappa : i frutti è i ligumi. À mezu à i scatuli plastichi di i frutti ch’ani più viaghjatu cà voi mentri a so corta vita, truvareti pumati chì parini essa stati cuncipiti da un di sti designeri graffichi, è avucati viziosi viziosi : « Saremi maturi o saremi merzi ? Ah ah ah ! Ùn la poi sapè ! Prova puru ! »

Dopu, i vii. Un labirintu di scelti falsi è di tintazioni putrichi. Circheti un pani cumplettu ?

Truvareti tutti i pani industriali multigrani arricchiti in vitamini E,F, G è LGBTQ+-%. Tutti sti prudutti chì vi sò stati vinduti da i vostri youtuberi tanti tinuti : « Ùn magnu cà fritelli mentri un mesi, aghju persu 10 chilò è un bracciu. » Marchjeti torna è viditi tutti sti promò « unu cumpratu, u sicondu à novi decimi di u so prezzu ! », viaghja ancu par a carri « lonzu di porcu di China à 38€/chilò inveci di 39€/chilò ! ». Evviva ! È tanti prudutti in prumuzioni, prudutti chì u bisognu d’elli, ùn l’avareti mai.

Vuleti un pesciu lucali ? Vi pruponini pesci di u mondu. Pinseti à tutti st’animali sacrificati par nulla. Aveti vistu cumu si faci u surimi o i nughezzi ? Meghju à magnà tarra.

Eccu, ci seti guasgi, l’ultima prova, a cascia. Aveti sceltu a fila chì vi pari a più bona. Tanti felicitazioni ! Ùn la sapiati chì sta vechja donna avia da pacà à colpi di cintimu. Ùn la sapiati chì sta parsona di u paesi amicu avia da virificà tutti i prezzi annantu à bighjettu. È sta vechja l’altra volta chì avia piattatu tanti trisori in un sacchettu ch’ùn aviati micca visti, cum’è sì u scopu di sta vechja era di fà un festa surpresa à sta tinta daretu a cascia.

Seti intrappulatu : davanti, una vechja, daretu, u zitellu chì pienghji, à mani dritta, un tippu cù un caddì duva ci si trova di tuttu : vinu, una pianta, konjac, nutella, un cuccumaru, oliu è un pacchettu di prisirvativi. À mani manca, dui turisti à mezu nudi. Pinseti à i sfarenti guerri pà rilativizà : u Vietnam è u napalm, u Ghjappò è i bombi. Ma i dui à manca puzzani. Vi veni u vomitu.

Seti ind’una razza di comà, ma u vostru copru si movi solu. A sà, ciò ch’ellu ci voli à fà. Intriti in vittura. Eccu, avà torna un’uretta di d’ingorghi è sareti in casa.

U Drive, sola sperenza

Faire ses courses au supermarché, c’est comme un épisode de Game of Thrones, vous ne savez jamais comment ça va se passer. Une fois franchies les grandes portes automatiques, vous entrez dans un univers parallèle, un univers sans bon sens, un univers absurde.

Première étape, les fruits et légumes. Au milieu des boîtes plastiques des fruits qui ont voyagé plus que vous durant leur courte vie, vous trouverez des tomates semblant avoir été conçues par un designer graphique, et des avocats plus que vicieux : « Sommes-nous mûrs ? Sommes-nous pourris ? Ah ah ! Tu ne peux pas savoir ! Bonne chance ! »

Ensuite viennent les allées. Un labyrinthe de mauvaises décisions et de tentations ridicules. Vous cherchez du pain complet ? Vous trouverez plein de pains industriels multicéréales enrichis en vitamines E, F, G è LGBTQ+-%. Tous ces produits qui vous ont été vendus par vos youtubers préférés : « Je ne mange que des beignets durant un mois, je perds 10 kilos et un bras. »

Vous marchez encore et vous voyez toutes ces promos « un acheté, le deuxième à neuf dixièmes du prix ! », ça marche aussi pour la viande « lonzu de porc de Chine à 38€/kg au lieu de 39€/kg ! ». Wouhou ! Et tant d’autres produits en promotion, produits dont vous n’aurez jamais besoin.

Vous voulez un poisson local ? Ils vous proposent des poissons du monde. Pensez à tous ces animaux sacrifiés pour rien. Vous avez vu comme se font le surimi et les nuggets ? Mieux vaut manger de la terre.

Voilà, vous y êtes presque, la dernière épreuve, la caisse. Vous avez choisi la file qui vous semble la meilleure. Félicitations ! Vous ne saviez pas que cette vieille femme allait payer à coups de centime. Vous ne saviez pas que cette personne du pays ami allait vérifier tous les prix sur son ticket. Et cette vieille la dernière fois qui avait caché des trésors dans un sac que vous n’aviez pas vus, comme si elle avait préparé une fête surprise à cette malheureuse caissière.

Vous êtes piégé : devant, une vieille, derrière, un enfant qui pleure, à droite, un type avec un caddie où l’on trouve de tout : du vin, une plante, du konjac, du nutella, un concombre, de l’huile et un paquet de préservatifs. A gauche, deux touristes à moitié nus. Vous pensez aux différentes guerres pour relativiser : le Vietnam et le napalm, le Japon et les bombes. Mais les deux à gauche puent. Vous avez envie de vomir.

Vous tombez dans une sorte de coma, mais votre corps prend le relai et agit seul. Il sait ce qu’il doit faire. Vous entrez dans la voiture.

Voilà, encore une petite heure d’embouteillages et vous serez à la maison.

Le Drive, notre seul espoir.

By Categories: U Criticonu